Zaproszenie

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na kolejną odsłonę Konferencji W Dobrym Rytmie.
W tym roku będziemy mieli przyjemność spotkać się 3-4 listopada w pięknym Toruniu, w Hotelu Bulwar.

Fryderyk Chopin powiedział: „Widziałem ja, i całą fortyfikację ze wszystkich stron miasta, ze wszystkimi szczegółami, (…) prócz tego kościoły gotyckiej budowy, od Krzyżaków fundowane(…). Widziałem wieżę pochyłą niczym w Pizie, ratusz sławny, tak zewnątrz jako i wewnątrz. (…) Jednak największą impresję, czyli alias wrażenie, pierniki na mnie uczyniły.” Chcielibyśmy, aby poza smakiem pierników, zaproponowany przez nas tegoroczny program naukowy spełnił Państwa oczekiwania, wzbogacił wiedzę oraz dał pole do dyskusji.

Toruń

Konferencja W Dobrym Rytmie od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem środowiska medycznego. W poprzednim roku sesje zgromadziły ponad 300 aktywnych słuchaczy zainteresowanych aktualnym stanem wiedzy i postępami w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Nowością, którą chcielibyśmy Państwu zaproponować w tym roku są m.in. interaktywne warsztaty, które pozwolą doskonalić decyzyjność w rozwiązywaniu problemów podczas follow up, a także wzmocnią zdolność komunikacji z pacjentem.

Jak co roku udział w konferencji zapowiedzieli najwybitniejsi polscy eksperci i znakomici dydaktycy, których wiedza i doświadczenie z pewnością przyczynią się do wielu interesujących dyskusji. Jesteśmy przekonani, że dwa dni spędzone w malowniczym Toruniu, podczas Konferencji W Dobrym Rytmie miną Państwu w miłej i sprzyjającej edukacji atmosferze.


Czasopismo „W Dobrym Rytmie” indeksowane:


Index Copernicus International 73,43 pkt.


Główna Biblioteka Lekarska


Za artykuły naukowe opublikowane na łamach czasopisma przyznawane są 4 pkt. do dorobku naukowego.

Program konferencji

Piątek, 3.11.2017

8.00-9.30 Rejestracja uczestników

9.30–11.00 Sesja I / Warsaw Education Center
Przewodniczący: S. Karczmarewicz, B. Szwarc

 1. Technologia może nas wspomagać, ale może się znarowić: rozwiązywanie problemów podczas follow-up. Interaktywne warsztaty decyzyjne – B. Szwarc
 2. Na pewno potrafisz rozmawiać z pacjentami? – interaktywne warsztaty decyzyjne – psychodrama – A. Mierzyńska

11.30–13.00 Sesja II / Kontrowersje/gorące tematy
Przewodniczący: A. Przybylski, M. Kempa

 1. Pro (P. Mitkowski)/Contra (M. Sterliński): Czy każdy chory z kardiomiopatią o etiologii innej niż niedokrwienna powinien dostać ICD
 2. Pro (A. Głowniak)/Contra (M. Waśniewski): U chorego z niewydolnością serca i migotaniem przedsionków standardem powinna być próba ablacji substratu arytmii

13.00–14.00 Lunch

14.00–15.30 Sesja III / Leczenie przeciwkrzepliwe i obrazowanie w ablacji
Przewodniczący: J. Kaźmierczak, A. Lubiński

 1. Leczenie przeciwkrzepliwe w okresie okołoablacyjnym – M. Trusz-Gluza
 2. Podejście do obrazowania przedsionków przed i w trakcie zabiegu ablacji:
  • Tomografia komputerowa + angiografia rotacyjna – A. Baszko
  • Selektywna angiografia + angiografia z szybką stymulacją komorową – A. Bardyszewski
  • Echo wewnątrzsercowe – R. Piotrowski
  • Bez obrazowania – A. Fuglewicz

16.00–17.00 Sesja IV / Stymulacja serca w najbliższej dekadzie – możliwości i oczekiwania
Przewodniczący: P. Mitkowski, O. Kowalski

 1. Stymulacja bezelektrodowa – rzeczywistość kliniczna w rejestrach i realiach polskich – K. Kaczmarek
 2. Bezpośrednia stymulacja pęczka Hisa – podstawy teoretyczne i wskazówki praktyczne – M. Jastrzębski
 3. Vitatron pacemakers first impressions – P. Le Franc

17.15–18.15 Sesja V / Arytmie u młodych pacjentów: kiedy obserwować, kiedy reagować?
Przewodniczący: K. Bieganowska, P. Derejko

 1. Arytmie u dzieci – M. Miszczak-Knecht
 2. Kiedy zaburzenia rytmu dyskwalifikują z uprawiania sportu – M. Grabowski
 3. Celowość i możliwości ablacji u młodszych dzieci – O. Kowalski

Sobota 4.11.2017

9.30–10.30 Sesja VI / Dylematy terapii przy użyciu urządzeń wszczepialnych (Case based)
Przewodniczący: R. Ochotny, S. Karczmarewicz

 1. U mojego pacjent po wszczepieniu CRTD doszło do normalizacji EF; wymaga wymiany urządzenia – A. Lubiński
 2. Mój pacjent po usunięciu ICD ze wskazań infekcyjnych ma frakcję wyrzutową 40% – K. Krzyżanowski
 3. Mój pacjent po wszczepieniu urządzenia w PP/PW prosi o wyłączenie urządzenia – A. Przybylski

11.00–12.30 Sesja VII / Częstoskurcz komorowy – postępowanie przyczynowe i objawowe
Przewodniczący: M. Grabowski, P. Ptaszyński

 1. Rola rewaskularyzacji w celu zapobiegania nawrotom częstoskurczu komorowego – R. Gil
 2. Groźne komorowe zaburzenia rytmu w pierwszych 48h OZW – u kogo wszczepić ICD – A. Sokal
 3. Czy każdy chory po częstoskurczu komorowym wymaga ICD – M. Kempa
 4. Nieadekwatne interwencje ICD: metody zapobiegania – A. Bissinger

13.00–14.30 Sesja VIII / Nowoczesne urządzenia do elektroterapii serca: wykorzystać możliwości, uniknąć zagrożeń
Przewodniczący: S. Sielski, M. Sterliński

 1. Najistotniejsze funkcje w stałej stymulacji serca w wybranych populacjach pacjentów – D. Zając
 2. Najistotniejsze możliwości w ICD w wybranych populacjach pacjentów – A. Cacko
 3. Programowane możliwości zwiększenia skuteczności terapii CRT – M. Chlebuś
 4. Interferencje związane z procedurami diagnostycznymi i terapeutycznymi u chorego ze wszczepionym urządzeniem – L. Michalak

15.00–16.00 Lunch

16.00 Zakończenie konferencji

Rejestracja

Rejestracja zamknięta!

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na Konferencję W Dobrym Rytmie.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń do 23 października br.

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym.
Do zobaczenia na Konferencji.

Sponsorzy

Są Państwo zainteresowani wystawiennictwem swojej firmy podczas Konferencji?

Będziemy szczęśliwi móc odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące:
wynajmu powierzchni wystawienniczej, zabudowy elementami wystawienniczymi, ceny, narzędzi komunikacyjnych czy logistyki.

Kontakt:

Patronat

PTKardio

Wystawca

GE Healtcare

Organizator

Medtronic

Biuro wykonawcze

Grupa NeoArt
Grupa NeoArt
ul. Niedźwiedzia 4C, 02-737 Warszawa
tel. +48 22 489 68 02, +48 504 023 208
 | 

Archiwum

VII Konferencja Naukowa Czasopisma „W Dobrym Rytmie”
Warszawa, 4-5 listopada 2016


VI Konferencja Naukowa Czasopisma „W Dobrym Rytmie”
Warszawa, 6-7 listopada 2015


V Konferencja Naukowa Czasopisma „W Dobrym Rytmie”
Warszawa, 7-8 listopada 2014

© konferencjawdr.pl